Η μόνιμη αρχαιολογική έκθεση στο σταθμό ''Ακρόπολις'' του ΜΕΤΡΟ

The permanent archaeological exhibition of the Acropolis METRO station