Κεραμικά αντικείμενα για τοΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ceramic artefacts for University of Thessaly

 

     

Περισσότερες φωτογραφίες / More photos