Ανάλυση χρωστικών σε ανάγλυφους πιθαμφορείς του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Pigments on archaic pithoi with relief decoration of the Heraklion Museum, Crete