Μελέτη επιχρυσωμένου κεραμεικού αγαλματίδιου της Αφροδίτης. Unicum

Study and report of a unicum gilded ceramic statuette of Aphrodite

 

βάση ειδωλίου (πρόσφατη οπή για την εισαγωγή στελέχους στερέωσης)

συνένωση δύο φύλλων χρυσού (της βάσης και του σώματος)